PHIẾU YÊU CẦU
VỀ VIỆC CẤP ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT

Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đăng ký định mức nước sinh hoạt tại
Danh bạ *
Khách hàng đứng tên
Địa chỉ gắn ĐHN
Số lượng nhân khẩu *
Họ tên khách hàng nộp hồ sơ *
Số điện thoại *
- Nếu số lượng nhân khẩu đăng ký định mức trên 10 người. Quý khách hàng tải file về nhập theo mẫu có sẵn sau đó chọn đính kèm danh sách nhân khẩu .
- Công ty chỉ cấp định mức nước đối với những nhân khẩu tạm trú có đính kèm xác nhận tạm trú.
1
Quý khách hàng vui lòng nhấn(click) vào TẠI ĐÂY để Quan tâm và Đăng ký sử dụng Zalo của Công Ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Nhận kết quả đăng ký định mức, thông tin cúp nước, thông báo cước và các dịch vụ khác.